Choreographer Fidel Buika Commercial Sunny Delight

Coreografía de Fidel Buika para spot Sunny Delight.

Fidel Buika Director and Choreographer.

https://www.fidelbuika.com/